Proiectul „Reabilitare și dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistică Comănești, Județul Bacău” s-a realizat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, Operațiunea - Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora  în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului: 546.533,53 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR - 451.794,29 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 38.145,30 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului - 9.998,77 lei și valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia - 46.595,17 lei.

Contractul de finanțare este încheiat între Unitatea administrativ-teritorială orașul Comănești, în calitate de beneficiar și  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, prin Autoritatea Națională pentru Turism (Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism) în calitate de Organism Intermediar pentru Turism.

Proiectul se află în perioada de sustenabilitate.

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea infrastructurii de informare a turiștilor interesați de zona orașului Comănești şi a Văii Trotuşului, în scopul dezvoltării turismului în zonă în sensul prevederilor din Strategia de Dezvoltare a Orașului Comănești 2012-2020 prin reabilitarea şi dotarea unui sediu ce va deveni Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău.

Obiective specifice

  • Înființarea unui centru național de informare şi promovare turistică în Orașului Comănești  în scopul creșterii  nivelului de informare al turiștilor din zonă  prin sporirea volumului de informații verificate și utile despre obiectivele și operatorii de ospitalitate din zonă;
  • Legarea obiectivelor turistice din zona Comănești în circuite tematice și  corelarea acestora cu  produse turistice din regiunea județului Bacău și a județelor învecinate;
  • Introducerea conceptului de utilizare a internetului în scopul promovării obiectivelor turistice specifice Comăneștiului și informării turiștilor despre acestea;
  • Îmbunătățirea imaginii zonei și a localității Comănești și crearea unei identități locale pe care să se fundamenteze o creștere a turismului zonal.