Aşezarea administrativă a oraşului Comăneşti se întinde pe circa 10 km în lungul văii râului Trotuş, pe segmentul mijlociu al acestuia.  Dintre afluenţii Trotuşului, cel mai important, cu un bazin hidrografic de 24 kmp în arealul teritoriului administrativ, este Şupanul.

Poziţia geografică a oraşului Comăneşti, traversat de DN 12 A şi calea ferată construită de peste 100 de ani, îl include în circuitul de tranzit, prin pasul Ghimeş-Făget, făcându-se legătura Moldovei cu Transilvania.