Prima atestare documentară a oraşului Comăneşti este din anul 1409, în perioada domniei lui Alexandru cel Bun. Într-un document al vremii este localizat un sat “unde este coman”, din cadrul Ocolului Tazlăul de sus , ca localitate de răzeşi cu drepturi de vămuire a negustorilor ce tranzitau Valea Trotuşului cât şi pentru apărarea zonei. În urma unor cercetări arhivistice, cel mai vechi document referitor la localitatea Comăneşti ar fi o scrisoare din 23 iunie 1606, a căpitanului Ioan Matireş către căpitanul Ion Pettky, în care se precizează că traseul dinspre Dunăre spre Transilvania este cel mai sigur prin Comăneşti.

Cea dintâi menţionare cartografică a Comăneştiului se găseşte pe harta Dunării alcătuită de geograful SANSON şi tipărită în anul 1696.

În anul 1864 - prin Legea Administraţiei Locale s-a înfiinţat Comuna Comăneşti formată din 7 cătune cu 3486 locuitori. Conform Dicţionarului geografic din anul 1895 în Comăneşti funcţionau 5 biserici ortodoxe, 1 biserică catolică, 2 şcoli mixte, o fabrică de cherestea cu aburi, mai multe ferăstraie de apă, 4 izvoare cu apă minerală, cărbuni şi azocherită.

Un rol important în evoluţia localităţii, timp de un secol şi jumătate, l-a avut puternica familie Ghica, devenită la mijlocul secolului al XIX-lea  „Ghica de Comăneşti”. Domeniul Ghica s-a constituit între 1800-1804 din pământul răzăşesc însuşit prin diverse  forme sau  din danii domneşti.  Ambiţiile acestei familii, puterea ei economică şi legăturile cu familiile boiereşti au fost benefice pentru dezvoltarea Comăneştilor. Acestor iniţiative li se datoreşte prelungirea căii ferate până la Comăneşti  şi mai departe la Palanca cât şi constituirea  Staţiei C.F.R. Comăneşti.

Un eveniment important în viaţa localităţii s-a petrecut în 1952, prin declararea Comăneştiului ca oraş. Ridicarea la rangul de oraş a avut în vedere puterea economică, densitatea populaţiei şi perspectivele de dezvoltare a localităţii. Cu această ocazie fostele sate înconjurătoare: Lăloaia, Şupan, Leorda, Lunca de jos şi Şipoteni au devenit cartiere ale oraşului Comăneşti, iar Vermeşti  şi Podei-Podina au dobândit calitatea de localităţi componente.

Ca mărime,  oraşul Comăneşti este de categoria IV, având  o populaţie de 23.924 de locuitori într-un  teritoriu administrativ de 6 387 ha din care, 1168.10 intravilan şi 5218.90 extravilan.