Pe valea mijlocie a Trotuşului ,la poalele munţilor Goşmanu din Carpaţii Orientali, la capătul de vest al Depresiunii Dărmăneşti-Comăneşti, condiţiile au constituit mediul prielnic întemeierii  comunităţilor umane cu multe milenii în urmă. Aici, în această zonă se află oraşul Comăneşti, fost centru minier şi forestier. Oraşul este înconjurat la nord de Munţii Goşmanu, la est de Munţii Berzunţi, la sud de Munţii Nemira şi la sud-vest de Munţii Ciucului.  http://primariacomanesti.ro/orasul-comanesti.html

OFERTA TURISTICĂ A LOCALITĂȚII:


MONUMENTELE  ISTORICE ALE ORAŞULUI COMĂNEŞTI sunt adevărate documente istorice, mărturii ale evoluţiei acestui oraş. Patrimoniul cultural al oraşului păstrează încă multe monumente istorice şi de arhitectură de certă valoare:

  • Palatul Ghika realizat în ultimul deceniu al sec.al XIX de către Dimitrie N.Ghika sub îndrumarea arhitectului Albert Galleron (a fost şi arhitectul Ateneului din Bucureşti), în stil baroc; Din ianuarie 1989 are destinaţia de muzeu de etnografie;
  • Clădirea staţiei C.F.R. Comăneşti realizată în anul 1892.Construcţia a suferit unele avarii cu ocazia operaţiunilor militare din al doilea război mondial dar a fost restaurată în totalitate. O clădire asemănătoare mai există în Europa la Lusanne (Elveţia);
  • Biblioteca orăşenească – o clădire veche  din 1910, cu aspect architectonic foarte frumos,  fosta  proprietate a colonelului Ştefan Trandafil;
  • Primăria oraşului Comăneşti – Clădirea a fost  proprietatea lui P.Polter până în anul 1946, fost administrator al domeniului familiei Ghika;
  • Clădirea  în care astăzi îşi desfăşoară activitatea Clubul Elevilor  a fost construită în anul 1906 şi a fost casa Brugher, reprezentant al asociaţilor austrieci la Întreprinderea de Exploatare a Cărbunelui Comăneşti;
  • Şcoala primară din Lăloaia construită în anul 1903.

MONUMENTE COMEMORATIVE:     

  • În oraşul Comăneşti se află singurul  Cimitir Internaţional al eroilor din România, special construit în anul 1933 după încetarea ostilităţilor din primul război mondial, unde au fost adunate osemintele eroilor căzuţi, indiferent de tabăra din care au făcut parte; aici odihnesc 165 de eroi români, 46 soldaţi  germani, 2141 soldaţi ruşi, 370 soldaţi unguri şi 191 soldaţi austrieci;
  • Troiţa Comemorativă a Eroilor din Războiul de Independenţă din 1877  şi din Primul Război Mondial amplasată pe dealul Comăneştiului, construită în anii 1925-1928;
  • Monumentul Eroilor din  curtea bisericii din Lăloaia construit între anii 1933-1938.

VESTIGII ARHEOLOGICE:

În afara ansamblului arhitectonic, pe teritoriul localităţii se mai găseşte în Vermeşti (cartier al oraşului Comăneşti) situl arheologic Cetăţuia, din epoca bronzului, cultura Cucuteni şi neolitic timpuriu cultura Starcevo-Cris.      

REZERVAŢII NATURALE PROTEJATE:

Pârâul Şupan - stratotip pentru formaţiunea de Şupan (tip sarmaţian) cu o suprafaţă de 0.10 ha, prezintă un interes paleontologic.   

 

OFERTA TURISTICĂ A ZONEI: