Pe valea mijlocie a Trotuşului ,la poalele munţilor Goşmanu din Carpaţii Orientali, la capătul de vest al Depresiunii Dărmăneşti-Comăneşti, condiţiile au constituit mediul prielnic întemeierii comunităţilor umane cu multe milenii în urmă. Aici, în această zonă se află oraşul Comăneşti, fost centru minier şi forestier.

Oraşul este înconjurat la nord de Munţii Goşmanu, la est de Munţii Berzunţi, la sud de Munţii Nemira şi la sud-vest de Munţii Ciucului.