Zona Şupan cu o suprafaţă de aproximativ 200 ha, este protejată datorită straturilor tip ”Formaţiunea de Şupan” alcătuită din gresii, argile nisipoase cu intercalaţii de argile cărbunoase şi cărbuni ce aflorează pe cursul inferior al pârâului Şupan şi pe interfluxul Trotuş-Şupan. Depozitele din baza formaţiunii care afluează pe pârâul Galion conţin  intercalaţii alcătuite din cochilii de congerii şi gasteropode.  Zona este localizată la 47,5 grade lat.N şi 25,26 grade lat.E, la limita S-V a oraşului Comăneşti.

Parcul Ghika cu o suprafaţă de 69.380 mp care, înainte de 1944 a fost una dintre cele mai frumoase domenii din ţară.

Parcul Zăvoi cu o suprafaţă de 13.697 mp este situat în zona Colegiului tehnic ”Dimitrie Ghika”, creând un ambient plăcut pentru cartierul Zăvoi.

Parcul Central cu o suprafaţă de 4.800 mp este situat pe strada Republicii, în centrul celei mai recent construite zone a oraşului.