Monumentele istorice ale oraşului Comăneşti sunt adevărate documente istorice, mărturii ale evoluţiei acestui oraş. Patrimoniul cultural al oraşului păstrează încă multe monumente istorice şi de arhitectură de certă valoare.

Muzeul de etnografie şi artă contemporană D. Ghika Comăneşti realizat în ultimul deceniu al sec.al XIX-lea  de către Dimitrie N.Ghika sub îndrumarea arhitectului Albert Galleron (a fost şi arhitectul Ateneului din Bucureşti) în stil baroc. Din ianuarie 1989 are destinaţia de muzeu de etnografie şi artă contemporană.

G.P.S.  N 46.2513326 /  E 26.2649264

Program: luni-închis; marți-duminică: 0900-1700

Tarife: intrare individual 4 lei/persoană; pentru grup: 2 lei/persoană; fotografii în hol: 3 lei/ buc; filmări în locuri permise: 30 lei/20 min

Clădirea staţiei C.F.R. Comăneşti realizată în anul 1892. Construcţia a suferit unele avarii cu ocazia operaţiunilor militare din al doilea război mondial, dar a fost restaurată în totalitate.

G.P.S.  N 46.2514616 /  E 26.2700840

Biblioteca orăşenească – o clădire veche din 1910, cu aspect architectonic foarte frumos, fosta proprietate a colonelului Ştefan Trandafil.

G.P.S.  N 46.2517473 /  E 26.2628342

Primăria oraşului Comăneşti – Clădirea a fost proprietatea lui P.Polter până în anul 1946, fost administrator al domeniului familiei Ghika.

G.P.S.  N 46.2523378 /  E 26.2603039

Monument DADA Moinești – monument ridicat în cinstea lui Tristan Tzara și a curentului artistic generat de acesta, realizat de sculptorul german de origine română Ingo Glass.

G.P.S.  N 46.2853571 /  E 26.2957995